Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
รู้จัก ธ.ก.ส. กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
เปิดโครงการประกันภัยนาข้าวปี 57  [2014-07-08]
หน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆ ตั้งเป้าพื้นที่ร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ คิดค่าเบี้ยประกันภัยจากเกษตรกรตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ตั้งแต่ 60-100 บาทต่อไร่ โดย ธ.ก.ส. ร่วมสมทบอัตราค่าเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรลูกค้าอีกไร่ละ 10 บาท เริ่มเปิดขายประกันแล้ววันนี้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา อ่านต่อ »
การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 49 ประจำปีบัญชี 2556   [2014-07-08]
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 49 ประจำปีบัญชี 2556 อ่านต่อ »
สบทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาจากกิจกรรมประมูลและขายสินค้า   [2014-07-08]
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. ยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เข้าสู่มาตรฐาน ISO 22301 แห่งแรกในประเทศไทย  [2014-06-24]
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบใบรับรองการตรวจประเมินกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 อ่านต่อ »
ผู้จัดการลักษณ์ บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"   [2014-06-24]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. ปิดบัญชีค้างหนี้จำนำข้าวชาวนา ปี 56/57  [2014-06-24]
เมื่อวันนี้ 17 มิถุนายน 2557 ณ ธ.ก.ส. สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ »
MOU ความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  [2014-06-24]
นายลักษณ์ วจนานวัช ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี อ่านต่อ »
ธ.ก.ส.จ่ายเงินจำนำล็อตแรก 40,000 ล้านถึงมือชาวนาแล้ว จ.สุพรรณบุรี  [2014-06-24]
ธ.ก.ส. เผยจ่ายเงินรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 ล็อตแรกกว่า 40,000 ล้านบาท ถึงมือชาวนาแล้ว หลังพนักงานทั่วประเทศระดมกำลังเพิ่มเวลาการทำงานทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสาร จัดทำสัญญาและคีย์จำนวนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรอย่างเต็มที่ แจงยอดที่ยังคงค้างเกษตรกรอีก 50,000 ล้านบาท จะดำเนินการต่อทันทีที่ สบน. จัดส่งเงินที่ได้จากการกู้ยืมสถาบันการเงินต่าง ๆ มาให้ คาดจ่ายได้ครบทุกรายก่อนกำหนด 22 มิถุนายนนี้ อ่านต่อ »
กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบฝายน้ำล้นแก่ชุมชน จ.นครศรีธรรมราช   [2014-06-06]
นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมคณะผู้บรหารธนาคารในสังกัด ฝตล. และ สนจ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ »
กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จ.ชุมพร  [2014-06-06]
นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านสุขสำราญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อ่านต่อ »
  หน้า 1/19   next »   last »»
    ประวัติการก่อตั้ง  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    โครงสร้างองค์กร  
    คณะกรรมการ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ  
  กรรมการอิสระ  
  คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา  
  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมฯ  
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  
  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  คณะอนุกรรมการติดตามกำกับและพิจารณาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการรับจำนำ  
    กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  
  สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ  
    ผู้บริหารระดับสูง  
    ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน  
    ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ  
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
    จริยธรรม ธ.ก.ส.  
    การบริหารความเสี่ยง  
    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    วัฒนธรรมองค์กร  
    ตราสัญลักษณ์  
    เกียรติยศ  
    พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย