กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว และนายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมฝ่ายจัดการ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 2/2559 ในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 7

16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล) ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า จ.สงขลา

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ฝตล. สนจ.สงขลา ให้การต้อนรับ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้ร่วมทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดโคกทราย ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 50 ปี ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดโนนกุ่ม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. นายลักษณ์ วจนานวัช ผจก. พร้อมฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในสังกัด ฝอล.

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 50 ปี ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดกิ่วชมภู ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรรมการ ธ.ก.ส. นำโดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว พร้อม ผจก. ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฝนบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 50 ปี ธ.ก.ส.

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด ฝนบ.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สนจ.พะเยา นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด ฝนบ. โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ นายศรายุทธ ยิ้มยวน พร้อมผู้บริหาร ฝนบ. เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 50 ปี ธ.ก.ส. จังหวัดชัยนาท

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 50 ปี ธ.ก.ส. ณ วัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. กล่าวเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 30 กันยายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. กล่าวเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ ห้องประชุม เวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว และนายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการสัมมนาฯ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน