กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัย ระหว่าง สกว. และ ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ธ.ก.ส.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน"

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและวาตภัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ร่วมงานโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร ฯ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานโครงการสานพลังประชารัฐสร้าฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร ฯ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน