โครงการศึกษาดูงานของคณะคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 17 ? 19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ในการนี้อนุกรรมการทั้งสองคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สร.ธกส. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ประจำปี 2559 ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ในการนี้ ได้มอบนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ พร้อมพบปะสมาชิก สร.ธกส. ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรลูกค้าเกษตรกร และชุมชน ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. นำโดยนางปัทมาวดี โพชนุกูล และ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตของกลุ่มชาวนา ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว และนายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมฝ่ายจัดการ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 2/2559 ในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 7

16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล) ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า จ.สงขลา

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ฝตล. สนจ.สงขลา ให้การต้อนรับ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้ร่วมทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดโคกทราย ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน