Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
รู้จัก ธ.ก.ส. กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี   [2014-11-10]
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. อ่านต่อ »
"คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง" จ.เชียงใหม่  [2014-11-10]
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงาน "คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง" อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. เผยผลงานครึ่งปีบัญชี 57 พร้อมปูพรมเปิดสาขาใน กทม. เพื่อระดมเงินพัฒนาภาคเกษตร  [2014-11-10]
ธ.ก.ส. โชว์ผลงานในรอบ 6 เดือน จ่ายสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทเพิ่มจากต้นปีกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท อ่านต่อ »
กิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัว "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส."  [2014-11-10]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส. รอบ 6 เดือน อ่านต่อ »
ฝตอ. จัดงานทอดกฐินธนาคาร ประจำปี 2557   [2014-11-10]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินธนาคาร ประจำปี 2557 อ่านต่อ »
กฐินธนาคาร ธ.ก.ส. ฝ่ายภาคกลาง  [2014-11-10]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยอดีตกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 อ่านต่อ »
ธ.ก.ส.เข็น 6 มาตรการช่วยชาวนา   [2014-10-28]
ธ.ก.ส.เดินหน้าผลักดัน 6 มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ทั้งลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกันภัยข้าวนาปีและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  [2014-10-28]
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ »
โครงการเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร  [2014-10-28]
นายประยูร รัตนเมธางกูร กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Open House) อ่านต่อ »
ธ.ก.ส.ดีเดย์จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา  [2014-10-28]
ธ.ก.ส.ประเดิมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาวันแรก 8 จังหวัด จำนวนกว่า 14,000 ราย วงเงิน 176 ล้านบาท มั่นใจเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรครบทุกราย พร้อมเร่งรัดเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการที่เกษตรอำเภอในพื้นที่และยื่นเอกสารที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิ์โดยเร็ว อ่านต่อ »
  หน้า 1/22   next »   last »»
    ประวัติการก่อตั้ง  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    โครงสร้างองค์กร  
    คณะกรรมการ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส.  
  คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.  
  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  
  สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ  
    ผู้บริหารระดับสูง  
    ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน  
    ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ  
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
    จริยธรรม ธ.ก.ส.  
    การบริหารความเสี่ยง  
    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    วัฒนธรรมองค์กร  
    ตราสัญลักษณ์  
    เกียรติยศ  
    พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย