นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลันตารีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการของ ธ.ก.ส. ในการประชุมสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี ของกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นางปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย"

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ บางเขน มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำวน 100 คน

นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "วิจัยพัฒนา...SMEs เกษตรไทย"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 51

นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 51 ประจำปีบัญชี 2558 ภายใต้แนวคิด "SMAEs เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน" โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน