กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปับีญชี 2559

วันที่ 11 กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. นำโดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข และนางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. พร้อมรอง ผจก. (นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ) และ ผู้ช่วย ผจก. (นายสุวิทย์ พูลศิลป์) ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปับีญชี 2559

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคาร

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2559 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี

กรรมการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ ในการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ปี 2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช นางฤชุกร สิริโยธิน และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมให้สัมภาษณ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ปี 2559 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญ ของ ธ.ก.ส. กับคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 19 ? 21 สิงหาคม 2559 ธ.ก.ส.ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ครั้งที่ 1/2559 ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังทิศทางยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลันตารีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการของ ธ.ก.ส. ในการประชุมสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี ของกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน