คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2/2560

ในเขตพื้นที่การ ดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดสกลนคร

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ฝตอ. ร่วมเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจร ระยอง ครั

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วย ผจก. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ฝตอ. ร่วมเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจร ระยอง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ฝอบ. และ ฝบร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส. สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายวิชิต สุวรรณา ผช.ฝบร. ตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส. สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของ สนจ.อุดรธานี

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สนจ.อุดรธานี โดยมี ผอ.ฝอบ. ผอจ.อุดรธานี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร และ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แก้วระย้า ผอ.ฝบร. และนายสมภพ รอดกลาง ผอ.ฝตต. ตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร และ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศคณะกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ท่าน

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศคณะกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ท่านได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ และนายสุรจิตต์ อินทรชิต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 51

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 51 กิจกรรม "ธ.ก.ส.องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace"

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอุปสมบทหมู่พนักงานจำนวน 89 คน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอุปสมบทหมู่พนักงานจำนวน 89 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอุปสมบทหมู่พนักงานจำนวน 89 คน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานโครงการอุปสมบทหมู่พนักงาน จำนวน 89 รูป โดยมีนายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผจก. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน