ร่วมงานโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร ฯ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมงานโครงการสานพลังประชารัฐสร้าฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร ฯ

พิธีเปิดงาน สัปดาห์วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 ปีบัญชี 2558

นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 ปีบัญชี 2558

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงาน 1 mEal Open House

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตร 1 mEal Open House เพื่อขยายผลหลักสูตร "Weakness Improvement of English Listening and Speaking for Thais" (1 mEal) ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่มีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. ในฐานะประธานกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายประยูร รัตนเมธางกูร และนางปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นางฤชุกร สิริโยธิน และนายประยูร รัตนเมธางกูร กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11-13 มกราคม 2559 นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วย ผจก. และผู้บริหาร สนจ.นครสวรรค์ ฝนล.
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน