นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา สร.ธกส.

นางปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย"

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ บางเขน มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำวน 100 คน

นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "วิจัยพัฒนา...SMEs เกษตรไทย"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 51

นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 51 ประจำปีบัญชี 2558 ภายใต้แนวคิด "SMAEs เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน" โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัย ระหว่าง สกว. และ ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ธ.ก.ส.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน"

กรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและวาตภัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน