Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
รู้จัก ธ.ก.ส. กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ธ.ก.ส. ร่วมงานครบรอบ 139 ปี กระทรวงการคลัง  [2014-04-18]
ธ.ก.ส. ร่วมงานครบรอบ 139 ปี กระทรวงการคลัง อ่านต่อ »
กรุณาบันทึกชื่อเรื่องผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ อาจารย์ระพี  [2014-04-18]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก อ่านต่อ »
โครงการตลาดข้าวของชาวนา จ.สุพรรณบุรี  [2014-04-18]
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี (สกต.) จัดงาน "ตลาดข้าวของชาวนา" ขึ้น อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. ขนผลิตภัณฑ์ร่วมงาน Money Expo 2014  [2014-04-10]
ธ.ก.ส. ขนผลิตภัณฑ์ร่วมงาน Money Expo 2014 อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. รับการสัมภาษณ์จากผู้ตรวจประเมิน IRDP   [2014-04-10]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประชุมและรับการสัมภาษณ์จากผู้ตรวจประเมินจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) อ่านต่อ »
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  [2014-04-10]
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. อ่านต่อ »
Bank Agenda 2557  [2014-04-10]
ธ.ก.ส. จัดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2557 อ่านต่อ »
งานวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 7 ประจำปีบัญชี 2556   [2014-04-10]
นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีบัญชี 2556 อ่านต่อ »
ประธานบอร์ด ธ.ก.ส. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวนา  [2014-03-20]
ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อ่านต่อ »
กรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชน ภาคใต้  [2014-03-20]
นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการติดตามการดำเนินงาน อ่านต่อ »
  หน้า 1/16   next »   last »»
    ประวัติการก่อตั้ง  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    โครงสร้างองค์กร  
    คณะกรรมการ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ  
  กรรมการอิสระ  
  คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา  
  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมฯ  
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  
  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    กิจกรรมและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  
  สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ  
    ผู้บริหารระดับสูง  
    ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน  
    ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ  
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
    จริยธรรม ธ.ก.ส.  
    การบริหารความเสี่ยง  
    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
    วัฒนธรรมองค์กร  
    ตราสัญลักษณ์  
    เกียรติยศ  
    พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย