Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
งานขอบคุณลูกค้าสลากออมทรัพย์ "ที่สุด...แห่งความผูกพัน" และเปิดตัวทวีสิน ชุด "ขวัญแผ่นดิน"


นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานขอบคุณลูกค้าสลากออมทรัพย์ "ที่สุด...แห่งความผูกพัน" และเปิดตัวสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญแผ่นดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. โดยภายในงาน ธ.ก.ส. ได้เชิญลูกค้าสลากออมทรัพย์ของธนาคารเข้าร่วมงาน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจฝากเงินกับ ธ.ก.ส. อีกทั้งเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โฆษณา ?สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด ขวัญแผ่นดิน? คุณ อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล และ คุณอาท ศรา จุฑารัตนกุล กิจกรรมสนทนา ที่สุด...แห่งความผูกพัน กับ นายแพทย์ วินัยสวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และการเปิดจองสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดใหม่ ภายในงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล