เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานประจำห้อง war room พร้อมติดตามผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

รวมผู้ลงทะเบียนเวลา 15:16 น. สะสมเท่ากับ 345,378 ราย พร้อมกันนี้ ท่านประธานและกรรมการได้พูดคุยสอบถามปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่าน VDO Call @ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ชั้น 22 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน