เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. (นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล และ นายศรายุทธ ยิ้มยวน) ตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก

ในการนี้ ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารและพนักงาน และรับทราบการปฏิบัติงานของสาขา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในพื้นที่


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน