นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ฝอบ. และ ฝบร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกค้า (นายอังคาร ยอดคีรี) ลูกค้า SME อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผู้รวบรวมและแปรรูปยางถ้วย เป็นยางเครป โดยรับซื้อก้อนยางพาราถ้วยจากเกษตรกรในชุมชน นำมารีดกับเครื่องจักรเป็นยางเครปแผ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้ลงทุน ทำโรงสีข้าว เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน นำข้าวเปลือกมาสี ได้ผลตอบแทนเป็นรำและแกลบเพื่อนำมาทำ อาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงหมูและเป็ด


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน