จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 14 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี


241/21 ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ (032) 315352, 315351 โทรสาร (032) 315351
แผนที่

สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0043
241/21 ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ (032) 321389, 323397, 337389 โทรสาร (032) 337389
แผนที่

สาขาจอมบึง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0159
57 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ (032) 261170, 362674 โทรสาร (032) 362437
แผนที่

สาขาบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี
187 ม.4 ถนนแสงชูโต ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ (032) 200771, 211890, 243878 โทรสาร (032) 211890
แผนที่

สาขาโพธาราม

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0261
113/1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3235-4044 , 0-3235-4045 , 0-3235-5265
Fax 0-3235-4044

แผนที่

สาขาดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0300
277/2 ม.8 ต. ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ (032) 254395, 245115 โทรสาร (032) 253915
แผนที่

สาขาสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0449
เลขที่ 99/11 ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ 0 3236 4195, 0 3236 4463
Fax 0 3236 4195, 0 3236 4463

แผนที่

สาขาบางแพ

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0481
178/11-12 ถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ (032) 381147, 383313 โทรสาร (032) 349675
แผนที่

สาขาปากท่อ

จังหวัดราชบุรี
73/8-9 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ (032) 281487, 358820, 358908 โทรสาร (032) 358908
แผนที่

สาขาเขาขวาง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0956
เลขที่ 47 ม.6 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0 3273 9848
Fax 0 3273 9838

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน