จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 14 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี


เลขที่ 241/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3233 2233 , 0 3233 2234
Fax 0 3233 2233 , 0 3233 2234

แผนที่

สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0043
241/21 ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ (032) 321389, 323397, 337389 โทรสาร (032) 337389
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาจอมบึง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0159
เลขที่ 57 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3226 1170
Fax 0 3226 1170

แผนที่

สาขาบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0214
เลขที่ 187 ม.4 ถนนแสงชูโต ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3222 2891 , 0 3222 2892
Fax 0 3222 2891 , 0 3222 2892

แผนที่

สาขาโพธาราม

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0261
เลขที่ 113/1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3223 1820 , 0 3223 1948
Fax 0 3223 1820 , 0 3223 1948

แผนที่

สาขาดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0300
277/2 ม.8 ต. ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ (032) 254395, 245115 โทรสาร (032) 253915
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0449
เลขที่ 99/11 ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3236 4195, 0 3236 4463
Fax 0 3236 4195, 0 3236 4463

แผนที่

สาขาบางแพ

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0481
178/11-12 ถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ (032) 381147, 383313 โทรสาร (032) 349675
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาปากท่อ

จังหวัดราชบุรี
73/8-9 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ (032) 281487, 358820, 358908 โทรสาร (032) 358908
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาเขาขวาง

จังหวัดราชบุรี รหัสสาขา : 0956
เลขที่ 47 ม.6 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3273 9848
Fax 0 3273 9838

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน