จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 19 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี


73 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ (036) 220186, 221176 โทรสาร (036) 310242
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0007
เลขที่ 73 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3621 1351 , 0 3622 3356
Fax 0 3622 1348

แผนที่

สาขาพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0079
เลขที่ 162/3 ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3626 7253, 0 36267254, 0 3626 6253
Fax 0 3626 7253, 0 3626 7254, 0 3626 6253

แผนที่

สาขามวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี
90 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-3634-6739 , 0-3634-6740 , 0-3634-6742
Fax 0-3634-6740

แผนที่

สาขาแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0198
เลขที่ 35/1 ถนนพระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3625 1993 , 0 3625 1994
Fax 0 3625 1993 , 0 3625 1994

แผนที่

สาขาหนองแค

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0247
เลขที่ 113/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3637 1232, 0 3637 1733
Fax 0 3637 1733

แผนที่

สาขาบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0305
เลขที่ 239 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3620 1988 , 0 3620 1989
Fax 0 3620 1989

แผนที่

สาขาวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0385
77/7 ม.1 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์ (036) 365732, 377758 โทรสาร (036) 377140
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาวังม่วง

จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 8 ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-3635-9251 , 0-3635-9252
Fax 0-3635-9252

แผนที่

สาขาเสาไห้

จังหวัดสระบุรี รหัสสาขา : 0865
เลขที่ 55/11-12 ม.7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3627 1465, 0 3627 1466, 0 3627 1467
Fax 0 3627 1465

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน