จังหวัดกาฬสินธ์

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 27 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์


45 ถนนเทศบาล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043) 812090, 813545, 815089, 815198, 815307 โทรสาร (043) 813546
แผนที่

สาขากาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธ์
45 ถนนเทศบาล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043) 811025, 812090 โทรสาร (043) 812089
แผนที่

สาขากุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0105
เลขที่ 469 ถ.บุญฑริกจักพงษ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 0 4385 1272
Fax 0 4385 1423

แผนที่

สาขาหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0211
เลขที่ 16 ม.1 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ 0 4388 1075
Fax 0 4388 1075

แผนที่

สาขาสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0237
เลขที่ 421 ม.2 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ 0 4382 3467 , 0 4386 1138
Fax 0 4382 3467 , 0 4386 1138

แผนที่

สาขายางตลาด

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0285
115 ม.1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์ (043) 891327, 891453, 891454 โทรสาร (043) 891453
แผนที่

สาขากมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0318
199 หมู่ 11 ถนนสัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ 0 4389 9166 , 0 4389 9167
Fax 0 4389 9166 , 0 4389 9167

แผนที่

สาขาเขาวง

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0417
เลขที่ 217 ม.18 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โทรศัพท์ 0 4385 9161
Fax 0 4385 9167

แผนที่

สาขาห้วยเม็ก

จังหวัดกาฬสินธ์
348 ม.3 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์ (043) 889068 โทรสาร (043) 889199
แผนที่

สาขาคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธ์
265 ม.4 ถ.สอนศรี ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180โทรศัพท์ (043) 879176โทรสาร (043) 879010
แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน