จังหวัดกาฬสินธ์

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 23 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์


45 ถนนเทศบาล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043) 812090, 813545, 815089, 815198, 815307 โทรสาร (043) 813546
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขากาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธ์
45 ถนนเทศบาล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ (043) 811025, 812090 โทรสาร (043) 812089
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขากุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0105
เลขที่ 469 ถ.บุญฑริกจักพงษ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4385 1272
Fax 0 4385 1423

แผนที่

สาขาหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0211
เลขที่ 16 ม.1 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4388 1075
Fax 0 4388 1075

แผนที่

สาขาสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0237
เลขที่ 421 ม.2 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4382 3467 , 0 4386 1138
Fax 0 4382 3467 , 0 4386 1138

แผนที่

สาขายางตลาด

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0285
115 ม.1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์ (043) 891327, 891453, 891454 โทรสาร (043) 891453
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขากมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0318
199 หมู่ 11 ถนนสัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4389 9166 , 0 4389 9167
Fax 0 4389 9166 , 0 4389 9167

แผนที่

สาขาเขาวง

จังหวัดกาฬสินธ์ รหัสสาขา : 0417
เลขที่ 217 ม.18 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4385 9161
Fax 0 4385 9167

แผนที่

สาขาห้วยเม็ก

จังหวัดกาฬสินธ์
348 ม.3 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์ (043) 889068 โทรสาร (043) 889199
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธ์
265 ม.4 ถ.สอนศรี ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180โทรศัพท์ (043) 879176โทรสาร (043) 879010
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน