จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 15 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี


9/1 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 618571, 618572 โทรสาร (036) 413995
แผนที่

สาขาลพบุรี

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0016
9/1 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 411973, 413996 โทรสาร (036) 413158
แผนที่

สาขาพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0086
144 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ (036) 491144, 491145 โทรสาร (036) 491399
แผนที่

สาขาโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0088
17 ถนนสุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ (036) 441732, 441760, 441780 โทรสาร (036) 441033
แผนที่

สาขาลำนารายณ์

จังหวัดลพบุรี
80 ม.1 ถนนคชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ (036) 461256, 632174 โทรสาร (036) 461494
โทรศัพท์ 0-3646-1256, 0-3663-2174
Fax 0-3646-1494

แผนที่

สาขาบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0187
เลขที่ 132 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ 0 3647 1075, 0 3647 1090, 0 3647 1480
Fax 0 3647 2038

แผนที่

สาขาหนองม่วง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0425
เลขที่ 41 ม.3 ถนนพหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทรศัพท์ 0 3664 8263, 0 3664 8264
Fax 0 3664 8265

แผนที่

สาขาสระโบสถ์

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0488
เลขที่ 60/35 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โทรศัพท์ 0 3664 7264
Fax 0 3664 7265

แผนที่

สาขาท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0500
เลขที่ 6 ม.1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทรศัพท์ 0 3648 1543, 0 3648 1622
Fax 0 3648 1543, 0 3648 1622

แผนที่

สาขาลำสนธิ

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0692
57/1-2 หมู่ 1 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ (036) 633037, 633419 โทรสาร (036) 633419
โทรศัพท์ .
Fax .

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน