จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 15 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี


เลขที่ 9/1 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3642 4965 , 0 3642 4966
Fax 0 3641 3995

แผนที่

สาขาลพบุรี

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0016
9/1 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 411973, 413996 โทรสาร (036) 413158
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0086
เลขที่ 144 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3649 1144 , 0 3649 1145
Fax 0 3649 1399

แผนที่

สาขาโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0088
17 ถนนสุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ (036) 441732, 441760, 441780 โทรสาร (036) 441033
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาลำนารายณ์

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0155
เลขที่ 80 ม.1 ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3646 1256
Fax 0 3646 1494

แผนที่

สาขาบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0187
เลขที่ 132 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3647 1075, 0 3647 1090, 0 3647 1480
Fax 0 3647 2038

แผนที่

สาขาหนองม่วง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0425
เลขที่ 41 ม.3 ถนนพหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3643 1011, 0 3643 1012
Fax 0 3643 1013

แผนที่

สาขาสระโบสถ์

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0488
เลขที่ 60/35 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3664 7264
Fax 0 3664 7265

แผนที่

สาขาท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0500
เลขที่ 6 ม.1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3648 1543, 0 3648 1622
Fax 0 3648 1543, 0 3648 1622

แผนที่

สาขาลำสนธิ

จังหวัดลพบุรี รหัสสาขา : 0692
เลขที่ 57/1-2 ม.1 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 3679 3679 , 0 3679 3680
Fax 0 3679 3681

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน