จังหวัดเลย

ลำดับที่ 11 ถึง 20
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 22 รายการ

สาขากำเนิดเพชร

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0640
เลขที่ 140 ม.11 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4284 5140
Fax 0 4284 5140

แผนที่

สาขานาด้วง

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0632
เลขที่ 106 ม.3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4288 7123
Fax 0 4288 7012

แผนที่

สาขาท่าลี่

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0625
19/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าลี่ อ. ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9253 โทรสาร 0-4288-9806
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาผาขาว

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0699
เลขที่ 317 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4281 8123 , 0 4281 8365
Fax 0 4281 8123

แผนที่

สาขาบ้านธาตุ

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0753
388 ม.12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-4287-7281
Fax 0-4287-7282

แผนที่

สาขาภูหลวง

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0757
เลขที่ 109 ม.11 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4287 9077
Fax 0 4287 9077

แผนที่

สาขาหนองหญ้าปล้อง

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0774
เลขที่ 242 ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-4207-7739
Fax 0-4207-7740

แผนที่

สาขาเชียงกลม

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0948
เลขที่ 185 ม.2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-4207-5071 , 0-4207-5072
Fax 0-4207-5073

แผนที่

สาขานาแห้ว

จังหวัดเลย รหัสสาขา : 0962
เลขที่ 107 ม.2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4289 7075
Fax 0 4289 7316

แผนที่

สาขาย่อยนาอาน สังกัดสาขาเลย

จังหวัดเลย
เลขที่ 69/8-10 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4281 3505
Fax 0 4281 3506

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน