ลำดับที่ 631 ถึง 640
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 1,415 รายการ

สาขากระนวน

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0408
เลขที่ 175/1 ม.6 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ 0 4325 1760, 0 4325 1761, 0 4325 1762
Fax 0 4325 1760, 0 4325 1761, 0 4325 1762

แผนที่

สาขาชนบท

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0433
286 - 289 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ (043) 286420, 286421 โทรสาร (043) 286419
แผนที่

สาขาสีชมพู

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0445
เลขที่ 337 ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4339 9205, 0 4339 9000
Fax 0 4339 9204

แผนที่

สาขาแวงน้อย

จังหวัดขอนแก่น
301 ม.12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ (043) 499004, 499126 โทรสาร (043)499127
แผนที่

สาขาบ้านฝาง

จังหวัดขอนแก่น
292-293 ถนนมลิวรรณ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์ (043) 377216 โทรสาร (043) 377215
แผนที่

สาขาแวงน้อย

จังหวัดขอนแก่น
301 หมู่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ (043) 499004, 499126 โทรสาร (043) 499127
แผนที่

สาขาเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0550
เลขที่ 422, 422/1-3 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ 0 4344 9119, 0 4344 9270, 0 4344 9271, 0 4344 9272
Fax 0 4344 9119, 0 4344 9270, 0 4344 9271, 0 4344 9272

แผนที่

สาขาโนนหัน

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0711
89 หมู่ 1 ถ.มลิวรรณ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 โทรศัพท์ (043) 391218 โทรสาร (043) 391203
โทรศัพท์ .
Fax .

แผนที่

สาขาแวงใหญ่

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0780
เลขที่ 60 ต.9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โทรศัพท์ 0-4349-6004
Fax 0-4349-6040

แผนที่

สาขาพระยืน

จังหวัดขอนแก่น รหัสสาขา : 0785
เลขที่ 390 ม.1 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ 0-4326-6069
Fax 0-4326-6069

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน