ประกาศล่าสุดลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554 ให้ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jobtopgun.com/baac.jsp ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2554 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2554 - 30 ต.ค. 2554

ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2554 ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ธนาคารขอแก้ไขเพิ่มเติม

โปรดอ่านรายละเอียดการแก้ไขประกาศที่ไฟล์ Download EditCredit54new1.pdf

ธนาคารจะไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละตำแหน่ง

จังหวัดในเขตดำเนินงานฝ่ายกิจการสาขาภาค และประมาณการจำนวนอัตราที่ต้องการ

ฝ่ายกิจการสาขาภาค /จำนวนที่ต้องการโดยประมาณ จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาค ที่ผู้สมัครเลือกไปปฏิบัติงาน สถานที่สอบ
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
(ฝนบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 125 อัตรา
- การเงิน 90 อัตรา
เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดเชียงราย
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
(ฝนล.)
- พัฒนาธุรกิจ 160 อัตรา
- การเงิน 230 อัตรา
เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก 4. จังหวัดพิษณุโลก
5. จังหวัดนครสวรรค์
6. จังหวัดกำแพงเพชร
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(ฝอบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 320 อัตรา
- การเงิน 320 อัตรา
อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ 7. จังหวัดมหาสารคาม
8. จังหวัดสกลนคร
9. จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายกิจการสาขาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ฝอล.)
- พัฒนาธุรกิจ 330 อัตรา
- การเงิน 340 อัตรา
ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ 10. จังหวัดนครราชสีมา
11. จังหวัดสุรินทร์
12. จังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
(ฝกล.)
- พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา
- การเงิน 85 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สิงห์บุรี 13. จังหวัดนนทบุรี
14. จังหวัดปทุมธานี
15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
(ฝตอ.)
- พัฒนาธุรกิจ 95 อัตรา
- การเงิน 85 อัตรา
ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว 16. จังหวัดชลบุรี
17. จังหวัดฉะเชิงเทรา
18. จังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
(ฝตต.)
- พัฒนาธุรกิจ 110 อัตรา
- การเงิน 80 อัตรา
เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 19. จังหวัดราชบุรี
ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
(ฝตบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 75 อัตรา
- การเงิน 100 อัตรา
ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต 20. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21. จังหวัดชุมพร
ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
(ฝตล.)
- พัฒนาธุรกิจ 205 อัตรา
- การเงิน 170 อัตรา
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 22. จังหวัดสงขลา
23. จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ1. ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกฝ่ายกิจการสาขาภาคที่ต้องการปฏิบัติงานได้ 1 ฝ่ายภาคเท่านั้น

2. ผู้สมัครสามารถเลือกจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบได้เพียง 2 จังหวัด ตามลำดับความต้องการ และธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควรของแต่สถานที่สอบในแต่ละจังหวัด

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในย้ายสนามสอบของผู้สมัครตามความเหมาะสม

ประกาศล่าสุดลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554 ให้ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jobtopgun.com/baac.jsp ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2554 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2554 - 30 ต.ค. 2554

โปรดอ่านรายละเอียดการแก้ไขประกาศที่ไฟล์ Download EditCredit54new.pdf
คลิกที่นี่...เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Jobtopgun

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 011703-1-credit54.pdf
กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 11703-2-ED-30-09-54.xls
กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 011703-3-EditCredit54new1[1].pdf

4 ตุลาคม 2554
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน