Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
สมัครงาน กับ ธ.ก.ส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้ช่วยพนักงานเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ธ.ก.ส. [2012-10-03]

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้ช่วยพนักงานเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ธ.ก.ส. (Call Center)


ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8 หรือ 0-2280-8646 ภายในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่...

ธนาคารจะสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กทม.

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. อนุญาตให้นำเฉพาะดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำกระเป๋าเครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากกรรมการคุมสอบตรวจพบ ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
4. หากไม่มีบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน อื่นๆ ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
5. เมื่อเวลาสอบผ่านไป 15 นาที ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
6. ผู้เข้าสอบที่มีการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล ต้องนำสำเนาพร้อมเอกสารตัวจริงในการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล มายื่นในวันสอบข้อเขียน
7. ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากกรรมการคุมสอบ
8. ห้ามพูดคุยหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทำแบบทดสอบ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และธนาคารจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
9. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
10. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ
- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
เนื่องจากห้องสอบเป็นห้องปรับอากาศ ผู้เข้าสอบโปรดสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย


สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
1. ดินสอ 2B ยางลบ
2. บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่มี รูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ เนื่องจากกรรมการคุมสอบจะทำการตรวจสอบบัตรประจำตัวก่อนอนุญาตให้ทำการสอบ


อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 12102-1-call center 552.pdf
    สมัครงาน  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย