ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรมีประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ช่วยพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนังานธุรการ ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 12189-1-recruit_1.pdf

30 มกราคม 2556
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน