นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
(ส่วนงานสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน อาคารนางเลิ้ง และอาคารประชาชื่น) ให้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
 
1.  ให้ทางสถาบันการศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
    เรียน......ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝทน.) 
    ที่อยู่.......เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เบอร์ติดต่อ  นางสาวนคนันทน์ งามประจบ 02-280-0180 ต่อ 2426 
 
2.  Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.baac.or.th เลือกเมนู “สมัครงาน” กรอกรายละเอียด
    และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ให้ครบถ้วน พร้อมนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษา
    รวมทั้งเอกสารแนบ ดังนี้
    2.1 ประวัติย่อ
    2.2 Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
    2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 
****ส่งไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(อาคารนางเลิ้ง ชั้น 4) หรือยื่นด้วยตนเอง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
 

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 013729-1-โครงการนักศึกษาฝึกงาน.pdf

22 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน