ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59
ประกวดราคาจัดซื้อระบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลย้อนหลังของระบบ FMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 59 27 พ.ค. 59
ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ใบฝากเงินและใบถอนเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ค. 59 23 พ.ค. 59
ประกวดราคาจัดจ้างผลิตแหวนรางวัลตอบแทนพนักงาน ประจำปีบัญชี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ค. 59 23 พ.ค. 59
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องมั่นคงด้าน ICT (ICT Data Security Room) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 พ.ค. 59 18 พ.ค. 59

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ใบฝากเงินและใบถอนเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 59 30 พ.ค. 59 - 3 มิ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาแว้ง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 25 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59 - 9 มิ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขานาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 พ.ค. 59 3 มิ.ย. 59 - 13 มิ.ย. 59
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องมั่นคงด้าน ICT (ICT Data Security Room) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 59 24 พ.ค. 59 - 30 พ.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 59 30 พ.ค. 59 - 7 มิ.ย. 59

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาพนไมพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ Front End ระบบ Payment ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบ Corporate Banking ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 59
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการขยายการติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ค. 59
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน