Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 


ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยะลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27มี.ค.58 2เม.ย.58
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาหนองกุงน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 25มี.ค.58 30มี.ค.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24มี.ค.58 27มี.ค.58
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตรายการในระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13มี.ค.58 18มี.ค.58
จ้างพิมพ์ใบฝากเงิน (41-008) ใบถอนเงิน (41-078) 9มี.ค.58 12มี.ค.58

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทันใจ (รหัส 41-099) 24มี.ค.58 30มี.ค.58 2เม.ย.58
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 19มี.ค.58 20มี.ค.58 3เม.ย.58
ประกาศซื้อที่ดินเขตเทศบาลตำบลนิยมชัย หรือเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลพบุรี 18มี.ค.58 18มี.ค.58 20เม.ย.58
สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อธนาคารด้านหน้าเสาธงอาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน 18มี.ค.58 23มี.ค.58 25มี.ค.58
จ้างพิมพ์ใบฝากเงิน (41-008) ใบถอนเงิน (41-078) 17มี.ค.58 17มี.ค.58 23มี.ค.58

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
จ้างพิมพ์ใบฝากเงิน (41-008) ใบถอนเงิน (41-078) 16มี.ค.58
ประกวดราคาจัดจ้างปรุงปรุง (Upgrade) ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 13มี.ค.58
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางเขน 25ก.พ.58
ประกวดราคาจ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18ก.พ.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมโยง (ITMX Access Node) 29ม.ค.58

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดรถยนต์และทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2557 23ม.ค.58

 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล