Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างทำบูธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขาเพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15ก.ย.57 18ก.ย.57
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารบ้านพักพนักงาน และอาคาร วก. สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15ก.ย.57 18ก.ย.57
ประกวดราคาซื้อ License Software Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11ก.ย.57 16ก.ย.57
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคา 10ก.ย.57 15ก.ย.57
ประกวดราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จำนวน 620 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 8ก.ย.57 11ก.ย.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 17ก.ย.57 17ก.ย.57 26ก.ย.57
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 16ก.ย.57 16ก.ย.57 19ก.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 10ก.ย.57 17ก.ย.57 1ต.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 10ก.ย.57 17ก.ย.57 1ต.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 10ก.ย.57 17ก.ย.57 1ต.ค.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบส่งข้อความ (Short Message Service Gateway) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16ก.ย.57
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา จำนวน 5 สาขา โดยวิธีคัดเลือก 12ก.ย.57
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9ก.ย.57
ผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9ก.ย.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปแบบทรงทวีศักดิ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8ก.ย.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2556 27ม.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2556 6ม.ค.57

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย