Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจัดซื้อ License Software Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24ก.ค.57 27ก.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงานสาขาแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18ก.ค.57 23ก.ค.57
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบส่งข้อความ (Short Message Service Gateway) 18ก.ค.57 23ก.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ก.ค.57 17ก.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ก.ค.57 16ก.ค.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ก.ค.57 31ก.ค.57 8ส.ค.57
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ก.ค.57 31ก.ค.57 8ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 22ก.ค.57 28ก.ค.57 8ส.ค.57
ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอำเภอสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี 21ก.ค.57 21ก.ค.57 29ก.ค.57
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบคำขอฝากเงินสงเคราห์ (แบบสินเชื่อสงเคราะห์) รหัส 41-098 17ก.ค.57 23ก.ค.57 25ก.ค.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) 22ก.ค.57
ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21ก.ค.57
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21ก.ค.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18ก.ค.57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 18ก.ค.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2556 27ม.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2556 6ม.ค.57

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย