Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 


ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบางหลวง จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20เม.ย.58 23เม.ย.58
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8เม.ย.58 16เม.ย.58
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8เม.ย.58 16เม.ย.58
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยะลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27มี.ค.58 2เม.ย.58
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาหนองกุงน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 25มี.ค.58 30มี.ค.58

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
สอบราคาจ้างปรับปรุงผนังกันตกชั้นดาดฟ้าอาคารที่จอดรถยนต์ สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยวิธีสอบราคา 24เม.ย.58 6พ.ค.58 12พ.ค.58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23เม.ย.58 6พ.ค.58 15พ.ค.58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาหนองกุงน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17เม.ย.58 20เม.ย.58 24เม.ย.58
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเผชิญเหตุเพลิงไหม้ 16เม.ย.58 21เม.ย.58 27เม.ย.58
เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multiprotocol Label Switching (MPLS) เพื่อสนับสนุนระบบ BOT - EFS โดยวิธีสอบราคา 2เม.ย.58 8เม.ย.58 17เม.ย.58

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำหรับอีเมล เกตเวย์ 23เม.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ประเภทองค์กร 23เม.ย.58
ประกาศรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับงานจ้างประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของลูกค้าธนาคาร 21เม.ย.58
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการแพตช์ (Security Patch Management) จำนวน ๑๗,๐๐๐ Licenses 16มี.ค.58
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน (บ้านแฝด) สาขาชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2เม.ย.58

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดรถยนต์และทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2557 23ม.ค.58

 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล