Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23เม.ย.57 28เม.ย.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขากุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23เม.ย.57 28เม.ย.57
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขากันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 23เม.ย.57 28เม.ย.57
จ้างบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22เม.ย.57 25เม.ย.57
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22เม.ย.57 25เม.ย.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
จ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24เม.ย.57 28เม.ย.57 16พ.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงานหน่วยอำเภอสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24เม.ย.57 29เม.ย.57 14พ.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24เม.ย.57 28เม.ย.57 14พ.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปแบบทรงทวีศักดิ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23เม.ย.57 12พ.ค.57 21พ.ค.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22เม.ย.57 30เม.ย.57 12พ.ค.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดหาเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) 16เม.ย.57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28มี.ค.57
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับ Data Center 20ก.พ.57
ยกเลิกการสอบราคาจัดหาเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) ครั้งที่ 2 21ก.พ.57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสำนักงาน ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ก.พ.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2556 27ม.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2556 6ม.ค.57
ขายทอดตลาดเศษวัสดุ ที่ 328/2556 24ต.ค.56
ขายทอดตลาดเศษวัสดุ เลขที่ 296/2556 25ก.ย.56

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย