Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างผลิตซองพลาสติกใส่บัตรสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 22ต.ค.57 27ต.ค.57
จ้างทำบูธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขาเพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ต.ค.57 28ต.ค.57
ประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13ต.ค.57 16ต.ค.57
ประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับสาขา ขนาด 3 KVA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25ก.ย.57 30ก.ย.57
จ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและสมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข 23ก.ย.57 30ก.ย.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน , ห้องน้ำลูกค้า 24ต.ค.57 24ต.ค.57 6พ.ย.57
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างโรงเก็บเอกสารสาขาวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 20ต.ค.57 20ต.ค.57 7พ.ย.57
จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ต.ค.57 24ต.ค.57 30ต.ค.57
ซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารของธนาคาร ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง ลพบุรี 20ต.ค.57 20ต.ค.57 4ธ.ค.57
ซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารของธนาคาร ในเขตเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย อยุธยา 20ต.ค.57 20ต.ค.57 4ธ.ค.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17ต.ค.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ต.ค.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ต.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 9ต.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 9ต.ค.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย