Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 


ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในสาขาสุราษฎร์ธานี ฝตบ. และ สนจ. สุราษฎร์ธานี 3มี.ค.58 6มี.ค.58
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2มี.ค.58 5มี.ค.58
จ้างผลิตแหวนรางวัลตอบแทนพนักงาน ประจำปีบัญชี 2556 และปีบัญชี 2557 จำนวน 5 รายการ 25ก.พ.58 2มี.ค.58
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพัก อาคาร วก.สาขาบางเลน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24ก.พ.58 27ก.พ.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน (บ้านแฝด) สาขาชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12ก.พ.58 17ก.พ.58

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
สอบราคาจ้างผลิตกระเป๋าของชำร่วย บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนียน จำนวน 4 รายการ 2มี.ค.58 6มี.ค.58 12มี.ค.58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 23ก.พ.58 25ก.พ.58 11มี.ค.58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 24ก.พ.58 9มี.ค.58 23มี.ค.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน (บ้านแฝด) สาขาชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24ก.พ.58 2มี.ค.58 10มี.ค.58
23ก.พ.58 25ก.พ.58 11มี.ค.58

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางเขน 25ก.พ.58
ประกวดราคาจ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18ก.พ.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมโยง (ITMX Access Node) 29ม.ค.58
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โครงการบูรณาการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28ม.ค.58
จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนมด้วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28ม.ค.58

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดรถยนต์และทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2557 23ม.ค.58
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57

 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล