Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 11เม.ย.57 18เม.ย.57
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11เม.ย.57 18เม.ย.57
จ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10เม.ย.57 17เม.ย.57
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี (อาคารรูปทรงสี่เสา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10เม.ย.57 18เม.ย.57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9เม.ย.57 17เม.ย.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงานสาขาแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16เม.ย.57 22เม.ย.57 7พ.ค.57
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4เม.ย.57 21เม.ย.57 30เม.ย.57
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11เม.ย.57 21เม.ย.57 30เม.ย.57
สอบราคาจ้างบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ประเภทองค์กร 11เม.ย.57 17เม.ย.57 23เม.ย.57
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4เม.ย.57 21เม.ย.57 6พ.ค.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดหาเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) 16เม.ย.57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28มี.ค.57
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับ Data Center 20ก.พ.57
ยกเลิกการสอบราคาจัดหาเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) ครั้งที่ 2 21ก.พ.57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสำนักงาน ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10ก.พ.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2556 27ม.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2556 6ม.ค.57
ขายทอดตลาดเศษวัสดุ ที่ 328/2556 24ต.ค.56
ขายทอดตลาดเศษวัสดุ เลขที่ 296/2556 25ก.ย.56

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย