Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26ส.ค.57 29ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ทำการธนาคารอาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26ส.ค.57 29ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาสุรินทร์ และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25ส.ค.57 28ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ส.ค.57 27ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขานาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22ส.ค.57 27ส.ค.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาสุรินทร์ และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1ก.ย.57 8ก.ย.57 16ก.ย.57
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection/Surveillance System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1ก.ย.57 1ก.ย.57 8ก.ย.57
สอบราคาจ้างเชื่อมต่อ Blade Server Intranet กับ Storage 3PAR ของโครงการ Data Center 28ส.ค.57 3ก.ย.57 5ก.ย.57
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 28ส.ค.57 1ก.ย.57 12ก.ย.57
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาลำไพล จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28ส.ค.57 1ก.ย.57 12ก.ย.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน (อาคารรูปทรงสี่เสา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28ส.ค.57
จ้างผลิตแฟ้มเอกสารจำนอง (รหัส 92-007) โดยวิธีสอบราคา 26ส.ค.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19ส.ค.57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19ส.ค.57
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา จำนวน 5 สาขา โดยวิธีคัดเลือก 15ส.ค.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2556 27ม.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2556 6ม.ค.57

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย