Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อเกษตรกร และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ 11ธ.ค.57 15ธ.ค.57
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โครงการบูรณาการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร 8ธ.ค.57 12ธ.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28พ.ย.57 3ธ.ค.57
ประกาศประกวดจ้างทำบูธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขาเพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25พ.ย.57 28พ.ย.57
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตรายการในระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21พ.ย.57 26พ.ย.57

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อเกษตรกร และเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 16ธ.ค.57 16ธ.ค.57 19ธ.ค.57
ประกวดราคางานจ้างทำบูธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12ธ.ค.57 16ธ.ค.57 22ธ.ค.57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11ธ.ค.57 15ธ.ค.57 26ธ.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 28พ.ย.57 3ธ.ค.57 17ธ.ค.57
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำบูธแบบ ๑ ช่อง และแบบ ๓ ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25พ.ย.57 14พ.ย.57 20พ.ย.57

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) 11ธ.ค.57
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับสาขา ขนาด 3 KVA 11ธ.ค.57
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อ License Software Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11ธ.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 27พ.ย.57
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12พ.ย.57

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้รับการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557 6มิ.ย.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 8พ.ค.57
กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2557 26มี.ค.57

 
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การเปิดเผยราคากลาง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย