Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 


ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19พ.ค.58 22พ.ค.58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบางหลวง จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 19พ.ค.58 22พ.ค.58
ประกวดราคาจัดซื้อระบบ Intel Base Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18พ.ค.58 21พ.ค.58
ประกวดราคาจ้างจัดทำกระเป๋าเพื่อสมนาคุณผลิตภัณฑ์ "ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11พ.ค.58 14พ.ค.58
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6พ.ค.58 11พ.ค.58

 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ประกาศ ขายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างจัดทำกระเป๋าเพื่อสมนาคุณผลิตภัณฑ์ "ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21พ.ค.58 21พ.ค.58 29พ.ค.58
สอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558 20พ.ค.58 25พ.ค.58 29พ.ค.58
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19พ.ค.58 19พ.ค.58 26พ.ค.58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18พ.ค.58 18พ.ค.58 22พ.ค.58
สอบราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเปดดำเนินการของสาขา 7พ.ค.58 13พ.ค.58 19พ.ค.58

 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการ ประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20พ.ค.58
ยกเลิกปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยะลา 19พ.ค.58
ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multiprotocol Label Switching (MPLS) เพื่อสนับสนุนระบบ BOT - EFS 12พ.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำหรับอีเมล เกตเวย์ 23เม.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ประเภทองค์กร 23เม.ย.58

 
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โครงการ ประกาศ
กำหนดวันขายทอดตลาดรถยนต์และทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2557 23ม.ค.58

 
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล