Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ปลูกพริกหวาน สูตร อำภา ปัญจบุตร [2010-02-15]


นางอำภา ปัญจบุตร เกษตรกรลูกค้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากเคยล้มลุกคลุกคลานจากการปลูกหอมหัวใหญ่และลิ้นจี่ ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด เนื่องจากปลูกพืชโดยไม่ศึกษาความต้องการของตลาด จนกระทั่งได้มาเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และได้รับคำแนะนำในเรื่องการปลูกพริกหวาน
อำภา เล่าว่า ตนเองต่อสู้ชีวิตเพียงคนเดียวส่งลูก 2 คนเรียนหนังสือแต่ก็ไม่ย่อท้อ อดทนต่อสู้ จนทำให้ปัจจุบันมีโรงเรือนผลิตพริกหวานอยู่ 4 โรง ประมาณ 16,000 ต้น ส่วนเทคนิคในการปลูก คือ จะนำเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งพอหมาด ๆ จากนั้นก็นำเมล็ดพันธุ์มาใส่ภาชนะทึบแสงนำออกไปตากแดดอีก 1 วัน จากนั้นนำไปใส่ถาดหลุมเพื่อเพาะเป็นต้นกล้า
จากที่เคยล้มเหลวจากการปลุกหอมหัวใหญ่ แต่ก็มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้ และได้รับคำแนะนำที่ดี ทำให้ทุกวันนี้ อำภา มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวให้มีความสุขได้ แม้จะมีปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตอยู่บ้าง แต่หลังจากที่ได้ศึกษาเทคนิคการปลูกพริกหวาน ก็สามารถจัดการกับผลผลิตของตนเองได้
แหล่งจำหน่ายผลผลิต จะส่งจำหน่ายที่ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของการผลิตพริกหวานอย่างถูกวิธี ติดต่อได้ที่ 19/1 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ติดต่อ 08-1980-0754

อ้างอิงจาก : www.pandintong.com

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล