นางอำภา ปัญจบุตร เกษตรกรลูกค้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากเคยล้มลุกคลุกคลานจากการปลูกหอมหัวใหญ่และลิ้นจี่ ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด เนื่องจากปลูกพืชโดยไม่ศึกษาความต้องการของตลาด จนกระทั่งได้มาเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และได้รับคำแนะนำในเรื่องการปลูกพริกหวาน
อำภา เล่าว่า ตนเองต่อสู้ชีวิตเพียงคนเดียวส่งลูก 2 คนเรียนหนังสือแต่ก็ไม่ย่อท้อ อดทนต่อสู้ จนทำให้ปัจจุบันมีโรงเรือนผลิตพริกหวานอยู่ 4 โรง ประมาณ 16,000 ต้น ส่วนเทคนิคในการปลูก คือ จะนำเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งพอหมาด ๆ จากนั้นก็นำเมล็ดพันธุ์มาใส่ภาชนะทึบแสงนำออกไปตากแดดอีก 1 วัน จากนั้นนำไปใส่ถาดหลุมเพื่อเพาะเป็นต้นกล้า
จากที่เคยล้มเหลวจากการปลุกหอมหัวใหญ่ แต่ก็มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้ และได้รับคำแนะนำที่ดี ทำให้ทุกวันนี้ อำภา มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวให้มีความสุขได้ แม้จะมีปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตอยู่บ้าง แต่หลังจากที่ได้ศึกษาเทคนิคการปลูกพริกหวาน ก็สามารถจัดการกับผลผลิตของตนเองได้
แหล่งจำหน่ายผลผลิต จะส่งจำหน่ายที่ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของการผลิตพริกหวานอย่างถูกวิธี ติดต่อได้ที่ 19/1 หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ติดต่อ 08-1980-0754

อ้างอิงจาก : www.pandintong.com


15 กุมภาพันธ์ 2553
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน