Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญข้าว


หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

- รับฝากเป็นหน่วย ๆ ละ 500 บาท
- เปิดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ในการฝาก ให้นำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย

การออกรางวัล

- ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ปี รวม 36 ครั้ง
- ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 16 มกราคม 2557
- ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดอกเบี้ยเงินฝาก

- ฝากครบกำหนดได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 18.75 บาท รวมคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 518.75 บาท

การประกาศผลรางวัล

- ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th
- ขอรับใบแจ้งผลการออกรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
- ประกาศผลรางวัลทางหนังสือพิมพ์
- ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และ 1900-222-229 และ 1111
- โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส กด * 942

การรับรางวัล การโอนกรรมสิทธิ์ และการถอนคืนเงินฝาก

- หากผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะโอนเงินรางวัล ต้นเงิน และดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝาก
- ครบกำหนดคืนเงินฝากวันที่ 20 มกราคม 2557
- ต้องฝากอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะถอนคืนได้ แต่ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ฝากต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่ธนาคาร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- มีสิทธิ์ถูกรางวัล 36 ครั้งตลอดระยะเวลาการฝาก นับตั้งแต่ออกรางวัลครั้งแรก
- เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ทรงคนแรก
- ใช้เป็นหลักประกันกู้เงิน ธ.ก.ส. ได้ ณ สาขาที่ฝาก
- ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส. (Bank Guarantee)
- ใช้เป็นหลักประกันซอง และประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.
- ใช้ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจและอัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญข้าว มีจำนวน 7 หมวด อักษรหมวด LG - LM
รางวัลและเงินรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้ง มี 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 6 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 21 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 70 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 140 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 700 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง
มี 140,000 รางวัล รางวัลละ 200 บาท
รวมทั้งสิ้น 140,938 รางวัล เงินรางวัล 68,500,000 บาท

ฝากก่อน 2 กุมภาพันธ์ 2554 ลุ้นรับรถยนต์โตโยต้า อัลติส ถึง 30 คัน

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล