ธ.ก.ส. ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญข้าว มอบโชคเดือนละกว่า 68 ล้านบาท พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลุ้นรับรถยนต์โตโยต้า อัลติส 30 คัน เปิดจองแล้ววันนี้ ช้าหมดอดรวย

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญข้าว จำนวน 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย รวม 70 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 500 บาท โดยเริ่มเปิดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 อายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดคือ วันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 18.75 บาท รวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 518.75 บาท ระหว่างที่ถือสลากจะมีสิทธิลุ้นรับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รวม 36 ครั้ง เริ่มตั้งแต่การออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และออกรางวัลครั้งสุดท้าย วันที่ 16 มกราคม 2557 โดยรางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 20 ล้านบาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 6 รางวัล รางวัลละ 5 แสนบาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 21 รางวัล รางวัลละ 2 แสนบาท รางวัลที่3 หมุน 10 ครั้ง มี 70 รางวัล รางวัลละ 5 หมื่นบาท รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 140 รางวัล รางวัลละ 2 หมื่นบาท รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 700 รางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 140,000 รางวัล รางวัลละ 200 บาท รวมทั้งสิ้น 140,938 รางวัล รวมมูลค่า 68,500,000 บาท ต่องวด

ทั้งนี้การเผยแพร่ผลการออกรางวัล จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ระบบ AM.891 กิโลเฮิร์ต ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. การประกาศผลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.baac.or.th และติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา รวมถึงการตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และ 1900-222-229 และ 1111 โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย เอไอ เอส กด *942

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด “ขวัญข้าว” ในช่วงนี้ นอกจากจะได้ลุ้นรางวัลตามปกติแล้ว ธ.ก.ส. ยังจัดให้มีโปรโมชั่นพิเศษ เป็นโชคชั้นที่ 2 โดยการมอบรถยนต์โตโยต้า ALTIS จำนวน 30 คัน สำหรับผู้ที่ฝากเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ซึ่งกำหนดออกรางวัลครั้งละ 10 คัน เริ่มจากครั้งที่หนึ่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ครั้งที่2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม และครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

นายลักษณ์ กล่าวอีกว่า สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญข้าว ออกมาจำหน่ายเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด “แผ่พระเมตตาสู่ปวงชน” ซึ่งจะครบกำหนดถอนคืนเงินฝากในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเดิม และขยายฐานลูกค้าเงินฝากของธนาคาร และที่พิเศษคือ แบบพิมพ์บัตรสลากออมทรัพย์ ชุด “ขวัญข้าว” จะเป็นภาพในชุดจิตรกรรมไทย ชื่อภาพ “แรกนาขวัญ” ซึ่งเป็นผลงานจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสื่อถึงข้าวที่ให้ชีวิต หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เริ่มจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีหลวงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ พร้อมกับพิธีแรกไถ เป็นสัญญาณบอกให้ชาวนาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการทำนา โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประธาน นอกจากนี้ยังมีพิธีราษฎร์ คือ การทำขวัญข้าว โดยในช่วงที่ข้าวตั้งท้องกลางเดือนสิบสอง เป็นการอัญเชิญมิ่งขวัญมาสู่ข้าว และในช่วงเก็บเกี่ยว เพื่อบูชาและระลึกถึงคุณแม่โพสพ ที่มอบผลิตผลอันงอกงามแก่ผืนแผ่นดิน


7 ธันวาคม 2553
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน