Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. กระตุ้น สกต.รวบรวมผลผลิตเกษตรกร [2011-05-10]

ธ.ก.ส.เร่งกระตุ้น สกต.รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรลูกค้า หวังสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด ตั้งเป้าปี 54 ปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมควักอีก 500 ล้านบาท สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้ารวบรวมผลผลิตจำหน่ายผ่านช่องทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ยุติธรรม โดยในปีบัญชี 2554 ธ.ก.ส. ได้ตั้งเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวไว้ในหมวดด้านสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ อปท.กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีบัญชีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อให้แก่ สกต. ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าไปทั้งสิ้น 3,052 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของ สกต. ตราดได้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าในปีบัญชีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาท              

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณดำเนินการจำนวน 500 ล้านบาท โดยแยกเป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำธุรกิจของ สกต. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรคุณภาพร่วมกับ สกต.ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 ล้านบาท  โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อปี และส่งออกผ่านเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5
,000 ตันต่อปี กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจน สกต. เพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป ทำบรรจุภัณฑ์ และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร จำนวน 21 ล้านบาท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตและความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ สกต. จำนวน 3 ล้านบาท กิจกรรมทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้ตราเดียวกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 15 ล้านบาท กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการจัดการด้านการตลาด จำนวน 9 ล้านบาท กิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 4 ล้านบาท และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน 6 ล้านบาท         

นายวินัยกล่าวอีกว่า ในปีบัญชี 2554 ธ.ก.ส. มีแผนจะจัดกิจกรรมการจำหน่ายผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการจำหน่ายผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ที่ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กระทรวงการคลัง ไทยทีวีสีช่อง 3 และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในการระบายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อได้ซื้อขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล