Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 : 2005 [2013-05-08]


นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จากนายธนากร ไหวนิยม ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทยจำกัด) โดยมีนายปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 ของ ธ.ก.ส. จะครอบคลุมบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครือข่ายของระบบงานธุรกิจหลัก(Core Banking System :CBS) รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการของ ธ.ก.ส. ว่าจะได้รับบริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล