นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จากนายธนากร ไหวนิยม ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทยจำกัด) โดยมีนายปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 ของ ธ.ก.ส. จะครอบคลุมบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครือข่ายของระบบงานธุรกิจหลัก(Core Banking System :CBS) รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการของ ธ.ก.ส. ว่าจะได้รับบริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล


8 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน