Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวสาร ธ.ก.ส. ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 : 2005 [2013-05-08]

 

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จากนายธนากร ไหวนิยม ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทยจำกัด) โดยมีนายปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001: 2005 ของ ธ.ก.ส. จะครอบคลุมบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครือข่ายของระบบงานธุรกิจหลัก(Core Banking System :CBS) รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการของ ธ.ก.ส. ว่าจะได้รับบริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
  ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวแจก ธ.ก.ส. (Press Release)  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย