Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ข่าวสาร ธ.ก.ส. ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. จัดงานโครงการบทบาทสตรี กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จ.พะเยา [2013-07-12]

 

นางอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีผู้แทนสตรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.พะเยา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังของสตรี โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การแบ่งกลุ่มนำเสนอปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ การนำเสนอ Best Practice ของกลุ่มสตรี การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวา บ้านต้ำพระแล อ.เมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอ บ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา

    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
  ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวแจก ธ.ก.ส. (Press Release)  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย