Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. จัดงานโครงการบทบาทสตรี กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จ.พะเยา [2013-07-12]


นางอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีผู้แทนสตรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.พะเยา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังของสตรี โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การแบ่งกลุ่มนำเสนอปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ การนำเสนอ Best Practice ของกลุ่มสตรี การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวา บ้านต้ำพระแล อ.เมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอ บ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล