เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ปี 2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมกว่า 30 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐ 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่ง SME การเกษตร และโครงการเชื่อมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมแพลนนารี่ ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งสิริกิติ์
 
นายสมคิดกล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกร เช่น การสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้เกษตรกร หรือเอกชนมาลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปเพิ่มราคาผลผลิต โดยจะมีสิทธิพิเศษให้ในอนาคต
 
ส่วนการหาตลาด มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สร้างตลาดกลางเกษตรกรหรือตลาดประชารัฐ โดยขอความร่วมมือเอกชนรับซื้อสินค้าจากภาคการเกษตร
 
ด้านการท่องเที่ยว ในปีนี้จะเริ่มต้นการท่องเที่ยว โดยจะลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันจะเป็นครั้งแรกของไทย ในการลงทุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่และเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน


18 มกราคม 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน