นายประยูร รัตนเมธางกูล กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายจรุงค์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ฝอล.) ทำพิธีมอบสินเชื่อตามโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2558/59 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 2558/59 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


23 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน