ศูนย์วิจัยและพัฒนา คาดการณ์เดือนพฤษภาคม 2559 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 65.93-67.88 บาท/กก. เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้สุกรกินอาหารลดลง ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อยลง

สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญประจำเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม..

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 13435-2-45.วิเคราะห์ เมย. คาดการณ์ พค.59.pdf

31 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน