ศูนย์วิจัยและพัฒนา คาดการณ์เดือนมิถุนายน 2559 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 7.76-7.92 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงเพาะปลูก ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม..

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 13437-2-46.วิเคราะห์ พค.คาดการณ์.มิย.59.pdf

31 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน