ศูนย์วิจัยและพัฒนา คาดการณ์เดือนกรกฎาคม ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่เกษตรกรขายได้ จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 8,400-8,500 บาท/ตัน ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ราคา 11,200-11,400 บาท/ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวลดลงจากภาวะภัยแล้ง

สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญประจำเดือนมิถุนายน 2559 ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม..

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 13468-2-47.วิเคราะห์ มิย.คาดการณ์.กค.59.pdf

8 กรกฏาคม 2559
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน