ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ พระราชทานเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียวให้แก่ นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
 
ทั้งนี้ หอสมุด ธ.ก.ส. เป็นห้องสมุดนำร่อง ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานเป็นห้องสมุด สีเขียว 11 แห่งแรกของประเทศ 
 


30 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน