ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการส่งเสริมการขายจากกิจกรรมลุ้นสิ้นงาน Money Expo 2017 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ลุ้นรับ
โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S8 จำนวน 1 รางวัล
และรางวัลกระเป๋าเดินทางล้อลาก จำนวน 4 รางวัล
และจับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.40 - 18.00 น. โดยมีรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้
 
 
ผู้ได้รับรางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S8 จำนวน 1 รางวัล
1. คุณลลิตา ทักษณา
 
 
ผู้ได้รับรางวัลกระเป๋าเดินทางล้อลาก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. คุณพนิดา สิริทรัพย์ทวี
2. คุณวรยุพา สมถวิล
3. คุณมุกดา ชัชวาลธรรม
4. คุณไอยญ์ญา อรรคลีพันธุ์
 
 
ลูกค้าผู้มีรายชื่อดังกล่าว โปรดเตรียมเอกสารในการติดต่อขอรับรางวัล ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 
ติดต่อรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 558 6100 ต่อ 8068-70
ธ.ก.ส. เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
 


16 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน