ธ.ก.ส. จัดตลาดของดี SMEs เกษตรไทย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล วันที่ 4-27 สิงหาคม 2560 นำสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

วันนี้ เวลา 9.30 น. (2 สิงหาคม 2560) ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแถลงข่าวการจัด ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 4 -27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าต่าง ๆ ตามแนวคิดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ด้วยดีเสมอมา เช่น ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2560 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับบริษัทประชารัฐสามัคคี จำกัด พร้อมผู้ประกอบการที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าชมงานกว่า 300,000 ราย มีการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า 250 ล้านบาท และส่งมอบต่อให้ ธ.ก.ส.ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักในเดือนสิงหาคม 2560ภายใต้กรอบแนวคิด ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกล สู่สากล จัดขึ้นวันที่ 4-27 สิงหาคม 2560 เปิดให้ชม ชิม ช้อปได้ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560เวลา 13.30 น. ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วม ชม ชิม ช้อปและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงอันจะก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากกระจายไปยังผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินนโยบายเกษตรยุคใหม่ตามแนวทางประชารัฐของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดัน SMEs ไทยสู่ยุคเกษตร 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยภูมิปัญญาของคนไทย โดย ธ.ก.ส. นำสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ในงานตลาดของดี SMEs เกษตรไทย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 4-27 สิงหาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยจัดร้านค้าภายในงานสัปดาห์ละ 135 บูธ สลับหมุนเวียนจำหน่ายสินค้ากว่า 500 ร้านค้า ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย ลูกค้า SMEs เกษตร ลูกค้าประชารัฐ และเครือข่ายส่วนงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่ลูกค้า SMEs โดยผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 4 สัปดาห์ โดยสัปดาห์แรก วันที่ 4-9 สิงหาคม 2560 จัดในธีม SMEs สู่เศรษฐกิจไทย นำเสนอ โซนจัดแสดงร้านค้า ลูกค้าSMEs เกษตรของ ธ.ก.ส. ที่มีระบบแฟรนไชส์ สัปดาห์ที่สอง วันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 จัดในธีม Gift for Mom ของขวัญวันแม่ นำเสนอโซนสินค้าที่สามารถนำไปเป็นของขวัญวันแม่ได้ อาทิ ผ้าไหม เครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรมและสมุนไพร เป็นต้น สัปดาห์ที่สาม วันที่ 16-21 สิงหาคม 2560 จัดในธีม Thai Idea Gift Fest แกะกล่องไอเดียไทย ก้าวไกลสู่อนาคต นำเสนอโซนจําหนายสินคา SMEs เกษตร ที่มีนวัตกรรมและสามารถนําไปเปนของฝากได อาทิ สินคาที่มี Package สวยงาม ขนมอบแหง และสินคา Premium ตางๆ เปนตน และในสัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 22-27 สิงหาคม 2560 จัดในธีม Fruit Fun Fresh ช้อปเพลินผลไม้ดี วิถีไทย นำเสนอโซนการจำหน่ายสินค้าเด่นจากแต่ละท้องถิ่น ผลไม้สดจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลไม้แปรรูปที่มี Package สวยงามสามารถนำไปเป็นของฝากได้

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจำหน่ายสินค้า SMEs เกษตรและอาหารแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เช่น ความรู้ทางการเงินและความรู้ด้านการประกอบอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ บูธให้คำปรึกษาสินเชื่อจากธนาคาร พิเศษ! ตลอดงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการรับ-ส่งของขวัญวันแม่ภายในงาน แจกการ์ด และถ่ายภาพทำตราไปรษณียากรพิเศษให้แก่คู่แม่ลูกที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังจัดตรวจสุขภาพให้แก่คุณแม่ในช่วงวันแม่ คือวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 อีกด้วย

ขอเชิญขวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยว ชม ชิม ช้อป งานตลาดของดี SMEs เกษตรไทย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ร่วมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ผลิต และผู้ประกอบการ SMEs เกษตรสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ในวันที่ 4-27 สิงหาคม 2560 กันเยอะๆ นะครับ นายสุรพงศ์ กล่าว
ทิ้งท้าย.


3 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน