นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับรางวัล "ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น" จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2560  โดยรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นเป็นผลจากการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มุ่งเน้นความร่วม มือระหว่างรัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาดจนสามารถยกระดับขึ้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุค 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (เมื่อเร็วๆ นี้)


21 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน