วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชารัฐสวัสดิการ โดยนำผู้แทนประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกับ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่ กทม. เข้ารับมอบบัตร Hybrid 2 Chips หรือบัตรแมงมุม ที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งค่ารถโดยสาร จากพลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ร่วมทดลอง ใช้ระบบ e-Ticket ของ ขสมก. เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ที่จะเริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.


25 ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน