จากกรณีที่มีข่าวพาดพิงถึง โครงการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ซ้ำเติมเกษตรกร และทำให้มีหนี้สิน

ธ.ก.ส. ขอชี้แจงว่า กรณีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ปริมาณ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และนำมาปรับลดความชื้นหรือแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งไม่ได้เป็นการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรให้มีแหล่งขายผลผลิตที่มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น และยังเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มขึ้น แต่เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีระดับรายได้ที่เหมาะสมและสามารถลดภาระหนี้สินได้อีกด้วย


3 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน