ด้วยธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงระบบงานพร้อมเพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.

ถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมพร้อมเพย์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ดังนี้

1. ลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่สามารถลงทะเบียน และโอนเงินแบบพร้อมเพย์ผ่านเครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส.

2. ลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่สามารถลงทะเบียน และโอนเงินแบบพร้อมเพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. ลูกค้าต่างธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ มายังบัญชีปลายทาง ธ.ก.ส.

4. บริการนอกเหนือจากข้อ 1-3 ผ่านเครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. และเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถ เปิดให้บริการได้ตามปกติ


15 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน