ปลอดภัย ไร้กังวล ธ.ก.ส. พร้อมดูแลทรัพย์สินของท่าน ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ให้ท่านสบายใจ

เปิดให้บริการแล้วเฉพาะที่ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน

อัตราค่าบริการ

ขนาดช่องฝาก

  • 3x10 นิ้ว 500 บาทต่อปี
  • 5x10 นิ้ว 1,000 บาทต่อปี
  • 10x10 นิ้ว 1,800 บาทต่อปี
  • เงินมัดจำลูกกุญแจ ประกันความสูญหายหรือชำรุดช่องฝากละ 3,500 บาท


ผู้สนใจใช้บริการเช่าตู้นิรภัย

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  2. กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสือเดินทางในการทำธุรกรรม
  3. ผู้เช่าแต่ละช่องฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องคงยอดไว้ตลอดระยะเวลาการเช่าตู้
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับหักค่าธรรมเนียมค่าเช่าตู้รายปีในปีถัดไป


สนใจ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน โทร. 02-558-6100 ต่อ 8267-9 หรือ Call Center 02-555-0555


17 กรกฏาคม 2558
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน