ลูกค้าของ ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไป สามารถฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ขอ งธ.ก.ส.และธนาคารอื่นที่เข้าร่วมให้บริการ (สมาชิก CDM POOL) เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และธนาคารสมาชิก CDM POOL โดยผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมีบัตร ATM หรือบัญชีเงินฝากกับธนาคารเจ้าของเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ


การดำเนินงาน

1. ปี 2552 ธ.ก.ส. เข้าร่วมให้บริการในฐานะธนาคารผู้รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารสมาชิก CDM Pool ที่เข้าร่วมให้บริการ

2. ปี 2557 ธ.ก.ส. เปิดให้บริการรับฝากเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. และธนาคารสมาชิก CDM POOL


ชนิดธนบัตรที่รับฝาก

รับฝากเฉพาะธนบัตรชนิดละ 100, 500 และ 1,000 บาท

ฝากครั้งละไม่เกิน 100 ฉบับ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ประเภทบัญชีที่รับฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

- Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน