ชื่อผลิตภัณฑ์
สลากออมทรัพย์ ชื่อ�"บัตรเพิ่มทรัพย์" ชุดที่ 3 และ "บัตรเพิ่มทรัพย์" ชุดที่ 4
เงื่อนไขการรับฝาก - บัตรเพิ่มทรัพย์ชุดที่ 3 ประกอบด้วย หมวด AK�� �AL� ���AM ����AN� ��AO
- บัตรเพิ่มทรัพย์ชุดที่ 4 ประกอบด้วย หมวด AP��� AQ���� AR���� AS��� AT
- เริ่มรับฝากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป�
- กำหนดออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2553 และออกรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 16 มีนาคม 2556 รวมออกรางวัล 36 ครั้ง
- อายุบัตรเพิ่มทรัพย์ 3 ปี ครบกำหนดถอนเงินฝาก� �วันที่ 20 มีนาคม 2556
- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หน่วยละ 1 บาท (ร้อยละ 0.33 ต่อปี)
เงินรางวัล (ต่อชุด)
รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000� บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 4 รางวัล ๆ ละ 100,000� บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 15 รางวัล ๆ ละ 50,000� บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 50 รางวัล ๆ ละ 10,000� บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 100 รางวัล ๆ ละ 5,000� บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 500 รางวัล ๆ ละ 3,000 �บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 �ครั้ง มี 100,000 รางวัล ๆ ละ 50� บาท
รางวัลพิเศษ

- ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม �ชุดละ 2 รางวัล รวม 4 รางวัล� มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท
- ทุนประกอบอาชีพ���� ���� ชุดละ 50 �รางวัล� รวม 2 ชุด 100 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท มูลค่า 20 ล้านบาท
ออกรางวัล 2 ครั้ง��
ครั้งที่ 1� งวดวันที่ 16 เมษายน� 2553
ครั้งที่ 2� งวดวันที่ 16 พฤษภาคม� 2553

สิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษ� ผู้มีสิทธ์ถูกรางวัลพิเศษ ต้องฝากเงินภายในวันที่ 2 เมษายน 2553

- ธนาคารได้รับความอนุเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้
- การประกาศผลรางวัล� ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ประกาศผลรางวัลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซค์ของ ธ.ก.ส. หรือฟังผลรางวัลและตรวจรางวัลได้ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่กำหนด

ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขา หรือที่ �Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน