ท่านสามารถใช้บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารอื่นที่ร่วมให้บริการได้ ดังนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารออมสิน

ขอบเขตการให้บริการ

เวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. เครื่องฝากเงินอัตโนมัติมีมากกว่า 3,000 เครื่อง ทั่วประเทศ

ประเภทบัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์ และ กระแสรายวัน ของ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยเลือกฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ใส่รหัสธนาคาร ธ.ก.ส. (2 หลัก) “34”

รับฝากเป็นเงินสด : ธนบัตรชนิด 100, 500 และ 1,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 100 ฉบับ หรือไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียม : เครื่องจะทำการหักค่าธรรมเนียมจากเงินฝากก่อน แล้วนำเงินที่เหลือฝากเข้าบัญชีเงินฝากทันที ( Real Time) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 50 บาท สูงสุด 120 บาท ต่อรายการ

หลักฐานการฝาก : เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว ให้รับใบบันทึกรายการ เงินจะเข้าบัญชีผู้รับเงินปลายทางทันที


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน