บัตรสินเชื่อเกษตรกร สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ปลูกข้าว


ธ.ก.ส. ขอมอบ บัตรสินเชื่อเกษตรกร แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตในการทำนาข้าวต่างๆ


บัตรสินเชื่อเกษตรกร
 
  • ใช้ซื้อปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยใส่นาข้าว และยากำจัดศัตรูพืชในนาข้าว เป็นต้น
  • ใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
  • ใช้ได้ที่ร้านค้า สกต. และร้านค้าท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ภายในจังหวัดที่ท่านเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่


สิทธิพิเศษวันนี้ ฟรี..ค่าธรรมเนียมออกบัตร ค่าธรรมเนียมรายปี และปลอดดอกเบี้ย 30 วันแรกเมื่อใช้บัตรแต่ละครั้ง

นำสมุดเหลือง และบัตรประชาชนติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสังกัดอยู่ 
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2555 0555


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน