Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ผลิตภัณฑ์และบริการ สินเชื่อ ลูกค้าบุคคล

บัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ปลูกข้าว

 

บัตรสินเชื่อเกษตรกร สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ปลูกข้าว


ธ.ก.ส. ขอมอบ บัตรสินเชื่อเกษตรกร แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตในการทำนาข้าวต่างๆ


บัตรสินเชื่อเกษตรกร
 
  • ใช้ซื้อปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยใส่นาข้าว และยากำจัดศัตรูพืชในนาข้าว เป็นต้น
  • ใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
  • ใช้ได้ที่ร้านค้า สกต. และร้านค้าท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ภายในจังหวัดที่ท่านเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่


สิทธิพิเศษวันนี้ ฟรี..ค่าธรรมเนียมออกบัตร ค่าธรรมเนียมรายปี และปลอดดอกเบี้ย 30 วันแรกเมื่อใช้บัตรแต่ละครั้ง

นำสมุดเหลือง และบัตรประชาชนติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสังกัดอยู่ 
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2555 0555

    การออม  
    สินเชื่อ  
    ลูกค้าบุคคล  
  ลูกค้าผู้ประกอบการ  
  ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร  
    การเงิน-การธนาคาร  
    กองทุนธนาคารอิสลาม  
    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ธุรกิจต่างประเทศ  
    ขั้นตอนการให้บริการ  
    ดาวน์โหลดเอกสาร  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย