คุณสมบัติผู้ฝาก

- ลูกค้าผู้กู้ของธนาคาร

- อายุตั้งแต่ 20 60 ปีบริบูรณ์

- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ระยะเวลาคุ้มครอง/การส่งฝาก

1 ปี / ครั้งเดียว

จำนวนเงินทุนสงเคราะห์

ตามจำนวนหนี้เงินกู้คงเหลือ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
ทั้งนี้ กำหนดเงินทุนสงเคราะห์ขั้นต่ำ และเพิ่มขึ้นขั้นละ 100,000 บาทอัตราเงินฝากสงเคราะห์
อัตรา 365 บาทต่อจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาทต่อปี (ครบกำหนดสัญญาไม่มีเงินคืน)
ขยายคุ้มครองอุบัติเหตุ (อบ.1) ได้ไม่เกินจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ ในอัตรา 150 บาท
ต่อความคุ้มครอง 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ กำหนดความคุ้มครองขั้นต่ำและขั้นละ 100,000 บาท เช่นกัน

ความคุ้มครอง

- เสียชีวิตทุกกรณี รับ 100 % ของเงินทุนสงเคราะห์

- เสียชีวิตอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100 % ของความคุ้มครองอุบัติเหตุตามที่ขอขยายเพิ่ม

วิธีการรับเงิน

- เงินสด ผ่านสาขา ธ.ก.ส.

- หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทั้งนี้ต้องเป็นการสั่งหักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ขอเชิญติดต่อขอทราบรายละเอียดและใช้บริการที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้ท่านได้แล้ววันนี้


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน