ประจำเดือน ประเภท 24 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 3 เดือน
เมษายน 2557 2.87 2.87 2.32 2.20 1.71
พฤษภาคม 2557 2.87 2.87 2.32 2.14 2.01
มิถุนายน 2557 2.89 2.87 2.37 2.19 2.14
กรกฎาคม 2557 2.88 2.87 2.41 2.31 2.27
สิงหาคม 2557 2.92 2.82 2.46 2.41 2.24
กันยายน 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
ตุลาคม 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
พฤศจิกายน 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
ธันวาคม 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
มกราคม 2558 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
กุมภาพันธ์ 2558 2.99 2.72 2.70 2.26 2.20
มีนาคม 2558 3.06 2.82 2.82 2.63 2.39
เมษายน 2558 2.98 2.98 2.98 2.85 2.60
พฤษภาคม 2558 3.05 3.04 2.98 2.92 2.66
มิถุนายน 2558 3.20 3.20 3.10 2.95 2.75
กรกฎาคม 2558 3.15 3.09 3.08 2.95 2.43
สิงหาคม 2558 3.12 3.07 2.97 2.83 2.21
กันยายน 2558 3.06 2.99 2.85 2.33 1.68
ตุลาคม 2558 3.02 2.95 2.72 1.94 1.46
พฤศจิกายน 2558 2.94 2.88 2.58 1.70 1.19
ธันวาคม 2558 2.90 2.86 2.49 1.49 1.30
มกราคม 2559 2.81 2.79 2.37 1.36 1.25
กุมภาพันธ์ 2559 2.77 2.69 2.27 1.37 1.25
มีนาคม 2559 2.71 2.63 2.07 1.41 1.02
เมษายน 2559 2.70 2.56 1.88 1.45 1.01
พฤษภาคม 2559 2.67 2.50 1.81 1.41 0.98
มิถุนายน 2559 2.65 2.44 1.51 1.45 0.97
กรกฎาคม 2559 2.59 2.37 1.49 1.48 0.95
สิงหาคม 2559 2.53 2.24 1.48 1.39 0.95
กันยายน 2559 2.48 2.08 1.52 1.38 0.95
ตุลาคม 2559 2.43 1.91 1.55 1.39 0.96
พฤศจิกายน 2559 2.37 1.77 1.59 1.39 0.94
ธันวาคม 2559 2.32 1.57 1.56 1.38 0.92
มกราคม 2560 2.30 1.61 1.58 1.45 1.00
กุมภาพันธ์ 2560 2.28 1.62 1.60 1.47 1.07
มีนาคม 2560 2.21 1.65 1.62 1.49 1.14
เมษายน 2560 2.07 1.68 1.60 1.46 1.07
พฤษภาคม 2560 1.97 1.71 1.59 1.44 1.05
มิถุนายน 2560 1.83 1.71 1.60 1.44 1.04
กรกฏาคม 2560 1.82 1.70 1.57 1.39 1.06
สิงหาคม 2560 1.81 1.70 1.54 1.37 1.06
กันยายน 2560 1.82 1.69 1.50 1.35 1.03

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน