วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:31:55    
อัตราแลกเเปลี่ยน  ณ  วันที่  28 เมษายน 2560  เวลา  08:31:55
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$ 1,2  
33.37 34.79 34.39 34.49 34.7900
USD$ 5,10,20
33.77 34.82 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
34.17 34.85 0.00 0.00 -
EUR
37.06 38.26 37.10 37.21 37.9900
GBP
43.88 46.11 44.22 44.34 45.1538
JPY
0.3063 0.3202 0.3048 0.3057 0.3153
SGD
24.30 25.13 24.48 24.56 25.0700
AUD
25.19 26.50 25.40 25.47 26.3300
CNY
4.73 5.18 4.94 4.98 5.0803
HKD
4.36 4.51 4.40 4.42 4.4975
MYR
7.37 8.15 0.00 0.00 -
NZD
23.29 24.66 23.47 23.54 24.1100
KRW
0.0272 0.0352 0.0000 0.0000 -
TWD
0.90 1.23 0.00 0.00 -
CHF
33.94 35.25 34.40 34.50 35.1900
DKK
4.79 5.11 5.01 5.02 5.1120
NOK
3.85 4.07 4.00 4.01 4.0880
SEK
3.69 3.97 3.87 3.89 3.9620
CAD
24.73 25.75 25.11 25.18 25.6500
INR
0.00 0.00 0.49 0.50 0.6000
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน