วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:43:57     09:30:03     13:44:11     16:41:30    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  20 ตุลาคม 2560  เวลา  16:41:30
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 32.92 33.02 33.3200
USD$ 1,2  
31.94 33.35 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
32.34 33.38 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
32.74 33.41 0.00 0.00 -
EUR
38.53 39.66 38.63 38.75 39.4838
GBP
42.72 44.82 42.97 43.10 43.9963
JPY
0.2874 0.3015 0.2868 0.2877 0.2967
SGD
23.89 24.67 24.05 24.12 24.6438
AUD
25.31 26.63 25.43 25.51 26.4300
CNY
4.72 5.13 4.91 4.95 5.0603
HKD
4.13 4.33 4.20 4.22 4.2963
MYR
0.00 7.97 0.00 0.00 -
NZD
22.73 23.89 22.77 22.84 23.4500
KRW
0.0269 0.0330 0.0000 0.0000 -
TWD
0.90 1.20 0.00 0.00 -
CHF
32.90 34.07 33.28 33.39 34.0700
DKK
4.98 5.32 5.20 5.21 5.3120
NOK
3.96 4.22 4.11 4.12 4.2040
SEK
3.83 4.12 4.01 4.03 4.1080
CAD
25.80 26.82 26.11 26.19 26.7600
INR
0.00 0.00 0.46 0.47 0.5700
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน