วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:35:53    
อัตราแลกเเปลี่ยน  ณ  วันที่  17 สิงหาคม 2560  เวลา  08:35:53
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$ 1,2  
31.99 33.44 32.98 33.08 33.3800
USD$ 5,10,20
32.39 33.47 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
32.79 33.50 0.00 0.00 -
EUR
38.53 39.86 38.65 38.77 39.5063
GBP
42.01 44.39 42.30 42.43 43.3163
JPY
0.2972 0.3118 0.2981 0.2990 0.3074
SGD
23.89 24.76 24.07 24.14 24.6675
AUD
25.70 27.06 25.84 25.92 26.8400
CNY
4.67 5.14 4.89 4.92 5.0254
HKD
4.12 4.33 4.20 4.21 4.2938
MYR
7.15 7.93 0.00 0.00 -
NZD
23.84 25.13 23.93 24.00 24.6200
KRW
0.0259 0.0330 0.0000 0.0000 -
TWD
0.85 1.18 0.00 0.00 -
CHF
33.56 34.87 34.00 34.10 34.8100
DKK
4.98 5.32 5.20 5.22 5.3190
NOK
4.00 4.28 4.15 4.16 4.2470
SEK
3.89 4.17 4.07 4.08 4.1670
CAD
25.64 26.66 25.96 26.04 26.6000
INR
0.00 0.00 0.47 0.48 0.5800
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน