วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:32:22     11:16:57     15:03:46     16:15:06    
อัตราแลกเเปลี่ยน  ณ  วันที่  26 มิถุนายน 2560  เวลา  16:15:06
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$ 1,2  
32.71 34.13 33.73 33.83 34.1300
USD$ 5,10,20
33.11 34.16 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
33.51 34.19 0.00 0.00 -
EUR
37.42 38.63 37.45 37.57 38.3525
GBP
42.47 44.67 42.81 42.93 43.7313
JPY
0.2991 0.3128 0.2976 0.2984 0.3080
SGD
23.97 24.80 24.15 24.22 24.7375
AUD
25.01 26.32 25.22 25.29 26.1500
CNY
4.68 5.12 4.89 4.92 5.0265
HKD
4.27 4.42 4.31 4.32 4.4025
MYR
7.33 8.11 0.00 0.00 -
NZD
24.11 25.49 24.33 24.40 24.9800
KRW
0.0274 0.0336 0.0000 0.0000 -
TWD
0.87 1.20 0.00 0.00 -
CHF
34.08 35.41 34.54 34.64 35.3500
DKK
4.83 5.17 5.05 5.07 5.1630
NOK
3.82 4.05 3.97 3.98 4.0620
SEK
3.67 3.94 3.85 3.86 3.9390
CAD
24.95 25.94 25.32 25.40 25.8800
INR
0.00 0.00 0.48 0.49 0.5900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน