วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:29:10     14:26:52     15:02:13     16:29:03    
อัตราแลกเเปลี่ยน  ณ  วันที่  27 เมษายน 2560  เวลา  16:29:03
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$ 1,2  
33.32 34.74 34.34 34.44 34.7400
USD$ 5,10,20
33.72 34.77 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
34.12 34.80 0.00 0.00 -
EUR
37.13 38.33 37.17 37.27 38.0588
GBP
43.77 46.00 44.11 44.24 45.0450
JPY
0.3056 0.3194 0.3041 0.3050 0.3146
SGD
24.27 25.10 24.45 24.52 25.0338
AUD
25.15 26.46 25.36 25.43 26.2900
CNY
4.72 5.17 4.94 4.97 5.0756
HKD
4.36 4.51 4.40 4.41 4.4913
MYR
7.36 8.14 0.00 0.00 -
NZD
23.34 24.71 23.52 23.59 24.1600
KRW
0.0271 0.0351 0.0000 0.0000 -
TWD
0.90 1.23 0.00 0.00 -
CHF
33.91 35.23 34.37 34.47 35.1700
DKK
4.79 5.12 5.01 5.03 5.1200
NOK
3.84 4.06 3.99 4.00 4.0800
SEK
3.71 3.98 3.89 3.90 3.9730
CAD
24.81 25.84 25.19 25.27 25.7400
INR
0.00 0.00 0.49 0.50 0.6000
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน