ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 52 ประจำปีบัญชี 2559

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 52 ประจำปีบัญชี 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ  ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวประจำปีบัญชี 2559
  2. แบบลงทะเบียนและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน