ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 50 ประจำปีบัญชี 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 50 ประจำปีบัญชี 2557 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ ห้องรอยัล  จูบิลี่  บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวประจำปีบัญชี 2557
  2. แบบลงทะเบียน และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
  3. หนังสือมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน