ตรวจรางวัลด้วยตนเอง
โปรดระบุงวดวันที่ออกรางวัล
ระบบจะแสดงผลการ ออกรางวัลแบบ เรียงเบอร์ ให้ท่านทราบ

ตรวจรางวัลอัตโนมัติ
โปรดระบุชุด และหมายเลขที่ต้องการตรวจ
ระบบจะแสดงผลการถูกรางวัลงวดล่าสุด
ที่หมายเลขดังกล่าวถูกรางวัลให้ท่านทราบ

(กรณีหมายเลขเดียวระบุเฉพาะช่องแรก)

โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ธนาคารขอเรียนแจ้งให้ทราบหมายเลขที่ได้รับรางวัลพิเศษ

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญแผ่นดินครั้งที่ 28 วันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลพิเศษ ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล น้ำหนักรางวัลละ 5 บาท

1. MQ 1468777

2. MT 2567234

3. MS 3741485

4. MU 4733704

5. MT 7032289

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดกล้วยไม้นานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลพิเศษ เงินสด 1 ล้านบาท จำนวน 4 รางวัล

1. NT 9179373

2. NM 2424651

3. NS 3703029

4. NN 0296324

5. NM 9733641