ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

เชียงราย

ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าฝ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

แพร่

ชุมชนบ้านเวียงตั้ง ม.5 ต.วังธง อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

เชียงใหม่

ชุมชนบ้านแม่ทัง  ม.5 ต.หางดง อ.ฮอด

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

ลำปาง

ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ม.8 ต.ปาเตา อ.ปาเตา

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

ลำพูน

ชุมชนบ้านทาป่าเปา ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

น่าน

ชุมชนบ้านปางปุก  ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

พะเยา

ชุมชนบ้านป่าแฝกดอย ม.4 ต.ป่าแฝก  อ.แม่ใจ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

8

แม่ฮ่องสอน

ชุมชนบ้านนาปลาจาด ม.4  ต.ห้วยผา  อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

เพชรบูรณ์

ชุมชนบ้านนาหนอง ม.7  ต.นาซำ  อ.หล่มเก่า

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

สุโขทัย

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา ม.12 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

นครสวรรค์

ชุมชนบ้านเนินแต้ ม.9 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว

ชุมชนภายนอก

4

พิษณุโลก

ชุมชนบ้านบางกระน้อย ม.2 ต. นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

พิจิตร

ชุมชนบ้านหนองโสน ม.16 ต.หนองโสน อ.สามง่าม

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

กำแพงเพชร

ชุมชนบ้านหนองกองเหนือ ม.10  ต.นาบ่อคำ อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

อุตรดิตถ์

ชุมชนบ้านสระแก้ว ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

8

อุทัยธานี

ชุมชนบ้านหนองจิก ม.7 ต.หนองยาง  อ.หนองฉาง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

9

ตาก

ชุมชนบ้านระวาน ม.5 ต.ยกกระบัตร  อ.สามเงา

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

อุดรธานี

ชุมชนบ้านกุดหมากไฟ ม.1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

ขอนแก่น

ชุมชนบ้านถลุงเหล็ก ม.7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

ร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านหนองดู่ ม.4  ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

ร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านปอภาร ม.6  ต.ปอภาร  อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

กาฬสินธุ์

ชุมชนบ้านดงลิง  ม.11 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไลย 

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

เลย

ชุมชนบ้านนาค้อ ม.2 ต.ปากชม อ.ปากชม

ชุมชนภายนอก

7

สกลนคร

ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

8

นครพนม

ชุมชนบ้านพิมาน ม.1 ต.พิมาน  อ.นาแก

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

9

มหาสารคาม

ชุมชนบ้านหินปูน  ม.17 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

10

หนองคาย

ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ม.1 ต.สีกาย  อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

11

หนองบัวลำภู

ชุมชนบ้านนาเจริญ-วังไผ่ –ไทยสามัคคี ม.8 ต.วังทอง อ.นาวัง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

12

มุกดาหาร

ชุมชนบ้านภู ม.12 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

ชัยภูมิ

ชุมชนบ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

นครราชสีมา

ชุมชนบ้านเตย  ม.1 ต.กระเบื้องใหญ่  อ.พิมาย

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

สุรินทร์

ชุมชนบ้านหนองบึง ม.12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

ศรีสะเกษ

ชุมชนบ้านบึงหมอก ม.1 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

บุรีรัมย์

ชุมชนหนองตาเข้ม  ม.11  ต.นางรอง อ.นางรอง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

อุบลราชธานี

ชุมชนบ้านม่วง ม.10 ต.สมสะอาด  อ.เดชอุดม

ชุมชนภายนอก

7

ยโสธร

ชุมชนดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย

ชุมชนภายนอก

8

อำนาจเจริญ

ชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก ม.3 ต.สร้างถ่อ  อ.หัวตะพาน

ชุมชนภายนอก


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

พระนครศรีอยุธยา

ชุมชนตำบลทับน้ำ ม.4 อ.บางปะหัน

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

สระบุรี

ชุมชนบ้านวังกะโห้ ม.5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

ลพบุรี

ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ม.10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

ชัยนาท

ชุมชนบ้านวังหัวเรือ ม.2 อ.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

นนทบุรี

ชุมชนบ้านไทรใหญ่ ม.5 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

อ่างทอง

ชุมชนบ้านหนองกร่าง ม.4 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

กรุงเทพฯ

ชุมชนบ้านคอยรุดตั๊กวา ม.5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

8

ปทุมธานี

ชุมชนบ้านคลองแขยด ม.6 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

9

สิงห์บุรี

ชุมชนบ้านดอนแฝก ม.12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

ปราจีนบุรี

ชุมชนบ้านมาบเหียง ม.10 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

ระยอง

ชุมชนตรอกไฟไหม้ ม.13 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

ฉะเชิงเทรา

ชุมชนบ้านสมอเอก ม.17 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

นครนายก

ชุมชนบ้านศรีจุฬา ม.1  ต.ศรีจุฬา อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

จันทบุรี

ชุมชนบ้านหนองตาหงุ่น ม.6 ต.นายายอาม อ.นายายอาม

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

ชลบุรี

ชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์ ม.3 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

สระแก้ว

ชุมชนบ้านเขาดิน  ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

8

ตราด

ชุมชนบ้านนาเกลือ  ม.2 ต.ชำราก อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

9

สมุทรปราการ

ชุมชนบ้านจระเข้ใหญ่ ม.8 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

เพชรบุรี

ชุมชนน้ำทรัพย์ ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แกร่งกระจาน

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 2

2

สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านท่าคอย ม.4 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

นครปฐม

ชุนชนบ้านบางระกำ ม.2 ต.บางระกำ อ.บางเลน

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนบ้านหนองมะค่า ม.10 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

ราชบุรี

ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ ม15. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

กาญจนบุรี

ชุมชนบ้านหนองทราย ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

สมุทรสาคร

ชุมชนบางพลับ ม.4  ต.บางพรม อ.บางคนที

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

ชุมพร

ชุมชนบ้านพะงุ้น ม.2  ต.ครน  อ.สวี

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

2

ชุมพร

ชุมชนบ้านประสานมิตร ม.18 ต.พะโต๊ะ  อ.พะโต๊ะ

ชุมชนภายนอก

3

สุราษฎร์ธานี

ชุมชนบ้านคลองเรือ  ม.8   ต.ขุนทะเล อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

กระบี่

ชุมชนควรเศียร ม.5 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

ระนอง

ชุมชนบ้านหินขาว ม.9 ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

ภูเก็ต

ชุมชนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3


ลำดับที่

สนจ.

ชื่อชุมชน

ประเภทของศูนย์

1

ปัตตานี

ชุมชนบ้านคลองต่ำ ม.4 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ

ชุมชนภายนอก

2

นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านไสเหนือ ม.8  ต. นาหลวงเสน  อ.ทุ่งสง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

3

สงขลา

ชุมชนบ้านทุ่งเลียบ ม.1  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

4

นราธิวาส

ชุมชนบ้านยาโต๊ะ ม.6 ต.บาละเหนือ อ.บาเจาะ

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

5

ตรัง

ชุมชนบ้านโคกมะม่วง  ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

6

ยะลา

ชุมชนบ้านยุโป ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3

7

สตูล

ชุมชนบ้านเกตรี  ม.2 ต.บุเกตตรี  อ.เมือง

ต่อยอดจากชุมชนขั้นที่ 3