ฝงฝ.ร่วมงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม

นางกชปภัทร บุญเทียมทัด ผช.ฝงฝ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ มีนางอมร เล็กแจ่ม ผช.ฝกล. เป็นเกียรติเข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ นายประจิน จันทรพานิชย์ ผอจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสักขีพยานจับรางวัลให้กับลูกค้าเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) เป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะฮ์

Read more

สนจ.สกลนคร ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร และนายสมใจ พานพินิจ ผู้จัดการสาขาคำตากล้า ทำพิธีเปิดและการส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง (ฝายมีชีวิต) ให้กับชุมชนบ้านสันติสุข โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หมู่ 7 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

Read more

สาขาแม่ระมาด มอบอุปกรณ์ทาสี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ธ.ก.ส.สาขาแม่ระมาด สนจ.ตาก โดย นายสม อดิศัยสกุล ผู้จัดการสาขาแม่ระมาด ร่วมด้วยพนักงานสาขาแม่ระมาด ทหาร คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำหวัน ร่วมทาสีโรงเรียน มอบอุปกรณ์ทาสี เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในกิจกรรม ธ.ก.ส.รวมใจ ณ หมู่ 5 ตำบลแม่ตื่น

Read more

สนจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาเพื่อสังคม

  สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร โดย นางอุไรวรรณ คันธมานนท์ ผู้จัดการสาขาสมุทรสาครพร้อมพนักงานและคณะครูอาจารย์เด็กนักเรียน จัดกิจกรรม ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาเพื่อสังคม BAAC Happy Society รวมใจทาสีพื้นลานกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านสหกรณ์นิคมเกลือตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ปั่นบุญ ปั่นใจ มอบให้โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

นายสมภพ รอดกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส. ร่วมกับนายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ และชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานการกุศล “ปั่นบุญ ปั่นใจ มอบให้โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์” เพื่อระดมทุนใช้สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าโครงการเพื่อจัดสร้างและปรับปรุงห้องสุขา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โดยมีจุดเริ่มต้นในการปั่นจาก

Read more

กิจกรรม “ปั้นฝัน ปันน้ำใจ มอบอุ่นไอรัก

คณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดบึงกาฬ (สร.ธกส.สนจ.บึงกาฬ) จัดกิจกรรม “ปั้นฝัน ปันน้ำใจ มอบอุ่นไอรัก ปี 4” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว-โนนอินทร์แปลง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว-โนนอินทร์แปลง เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ของชุมชนบ้านดอนแก้ว

Read more

ธ.ก.ส.คู่ใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 5 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.). นำโดย นายดำรงชัย เดชาธิคม ผอ.ฝนล ร่วมกับ สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สสป.) นายพีระพงศ์ คำชื่น ผอ.สสป. พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก นายราชันย์

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR)

ธนาคาร โดย ฝ่ายเงินฝาก (ฝงฝ.) ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน (ฝตบ.) ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR) โดยมีผู้ร่วมงาน นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงส่วนงานภาครัฐ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more