สนจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาเพื่อสังคม

 

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร โดย นางอุไรวรรณ คันธมานนท์ ผู้จัดการสาขาสมุทรสาครพร้อมพนักงานและคณะครูอาจารย์เด็กนักเรียน จัดกิจกรรม ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาเพื่อสังคม BAAC Happy Society รวมใจทาสีพื้นลานกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านสหกรณ์นิคมเกลือตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561