สาขาแม่ระมาด มอบอุปกรณ์ทาสี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ธ.ก.ส.สาขาแม่ระมาด สนจ.ตาก โดย นายสม อดิศัยสกุล ผู้จัดการสาขาแม่ระมาด ร่วมด้วยพนักงานสาขาแม่ระมาด ทหาร คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำหวัน ร่วมทาสีโรงเรียน มอบอุปกรณ์ทาสี เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในกิจกรรม ธ.ก.ส.รวมใจ ณ หมู่ 5 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก