สนจ.สกลนคร ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร และนายสมใจ พานพินิจ ผู้จัดการสาขาคำตากล้า ทำพิธีเปิดและการส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง (ฝายมีชีวิต) ให้กับชุมชนบ้านสันติสุข โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หมู่ 7 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร